HẢI QUAN SIẾT CHẶT XUẤT XỨ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

HẢI QUAN SIẾT CHẶT XUẤT XỨ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

HẢI QUAN SIẾT CHẶT XUẤT XỨ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

HẢI QUAN SIẾT CHẶT XUẤT XỨ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

HẢI QUAN SIẾT CHẶT XUẤT XỨ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
HẢI QUAN SIẾT CHẶT XUẤT XỨ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

HẢI QUAN SIẾT CHẶT XUẤT XỨ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Tổng cục Hải quan vừa có chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, TP tăng cường công tác kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu, đặc biệt đối với mặt hàng xăng dầu.

Cụ thể, khi hải quan các địa phương có nghi vấn liên quan đến tính hợp lệ của giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), các thông tin khai báo C/O hay xuất xứ thực tế của hàng hóa nhập khẩu… phải gửi báo cáo và hồ sơ liên quan về Tổng cục Hải quan để xác minh.
Các trường hợp hàng hóa có C/O và đã được hưởng thuế suất thuế ưu đãi đặc biệt nhưng có dấu hiệu gian lận, vi phạm quy định thì chủ động tổ chức kiểm tra sau thông quan, báo cáo về Tổng cục Hải quan.
Ngoài ra, liên quan đến các mặt hàng nhập khẩu như: lạc, hạt muồng, hạt ca cao, hạt đậu cô ve và quả me nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các địa phương lưu ý xuất xứ của sản phẩm, bảo đảm không có nguồn gốc xuất xứ từ Ấn Độ theo quyết định tạm ngừng nhập khẩu của Bộ NN-PTNT.

Đối tác khách hàng

sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn